Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Karakteristike

  • Brza i jednostavna procedura
  • Od €50 do €3,000
  • Rok otplate do 12 mjeseci uz mogućnost produženja po automatizmu
  • Nominalna kamatna stopa od 13,50%

Sredstva obezbjeđenja

  • Administrativna zabrana na platu/penziju klijenta/žiranta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta/žiranta

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

Potrebna dokumentacija

 

 

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me