Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Transakcioni račun Lovćen banke mogu otvoriti rezidenti i nerezidenti, bez obzira da li su u radnom odnosu ili ne. Otvaranjem ovog računa, klijent može izvršiti transakcije u svim filijalama Lovćen banke. Ujedno dobija pristup i drugim servisima Banke:

  • Mogućnost otvaranja deviznog računa (za prilive iz inostranstva i plaćanja ka inostranstvu)
  • Domaći platni promet
  • Platni promet u inostranstvu
  • Overdraft (dozvoljeno prekoračenje preko računa)

Šta je potrebno za otvaranje transakcionog računa:

  • Lični dokument (lična karta ili pasoš)
  • Pristupnica (dobija se na šalteru)
  • Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica – PEL (dobija se na šalteru)
  • Ugovor o otvaranju i vođenju računa (dobija se na šalteru)

Dokumentacija:

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me