Banka ovoga vremena i ovoga naroda

  (na datum 13.decembar 2017) 

                                                                                                                       Ime i prezime / Naziv                                                   Tip računa Broj HOV Procenat vlasništva
Popović Aleksandra ( 4020/7843) / Perović Katarina (840/7843) / Perović Andrej (840/7843) / Nikić Vinko (608/7843)/Radulović Nenad (289/7843)/ Mališ Miljan (261/7843)/ Popović Jovana (220/7843)/Perović Mirjana (200/7843)/ Mitrović Ljubiša (160/7843) / Vušurović Predrag (152/7843)/ Bacerra Farfan Norah Licet (143/7843)// Jovićević Svetozar (90/7843)/Popivoda Ivan(10/7843)/ Trninić Draško (10/7843)  Zajednički 7.843 27,616%
DEG Individualni 7.816 27,521%
ZETAGRADNJA Individualni 5.716 20,126%
Vušurović Božidar Individualni 4.449 15,665%
Nikčević Gavrila Luka Individualni 2.022 7,119%
Tatar Ivana Individualni 421 1,482%
Pejović Ana Individualni 60 0,211%
Vidić Tanja Individualni 45 0,158%
Perendija Mirjana Individualni 28 0,098%
    28.400 100,00%

 

 

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me