Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Odbor direktora:

Aleksandra Popović - Profesionalni Predsjednik Odbora direktora

Dr Andreas Zeisler - Član Odbora direktora

Blagota Radović -  Član Odbora direktora 

Dr Frieder Wohrmann - Član Odbora direktora

Zvonko PekovićČlan Odbora direktora

 

Top menadžment:

Dr Vinko Nikić - Glavni izvršni direktor

Nenad Radulović - Izvršni direktor za upravljanje rizicima, računovodstvom i finansijama, IT i likvidnošću 

Draško Trninić - Izvršni direktor za Retail sa mrežom filijala i ekspozitura

 

 

 

 

Nezavisne funkcije   

Vanja Golubović-Tatalović - Sekretar Banke

Borka Perović - Ovlašćeno lice za praćenje usklađenosti poslovanja sa propisima

Anita Sjekloća - Ovlašćeno lice za SPNiFT

Maja Kaluđerović - Zamjenik ovlašćenog lica za SPNiFT

Dušan Vujović - Interni revizor

Boris Ljumović - IT interni revizor

 

Srednji menadžment:

Ivan Popivoda - Direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom 

Predrag Vušurović - Direktor Sektora prodaje

Jovana Popović - Direktorica Sektora za razvoj 

Radovan Vučinić - Direktor Sektora likvidnosti

Nikola Kaluđerović - Direktor Sektora pravnih i opštih poslova 

Miljan Šekularac - Direktor IT Sektora

Marijana Šćekić - Direktorica Sektora finansija i računovodstva

Daniela Golubović - Direktorica Sektora upravljanja rizicima

Veliša Radunović -  Rukovodilac Filijale Podgorica ( Bulevar Ivana Crnojevića 62/2 )

Hajdana Brković - Rukovodilac Šaltera Podgorica 1 ( Bulevar Džordža Vašingtona 86 )

Spomenka Gluščević - Rukovodilac Filijale Nikšić

Ivan Dajković - Rukovodilac Filijale Kotor 

Aleksandar Žutković - Rukovodilac Filijale Herceg Novi

Amir Radović - Rukovodilac Filijale Bar

Dejan Šušić - Pomoćnik rukovodioca Filijale Budva

Marko Nikić - Rukovodilac Filijale Ulcinj

Mirko Krunić -  Šef bezbjednosti informacionog sistema

Vesko Vukadinović - Glavni oficir za fizičko-tehničku bezbjednost

Milica Vukotić - Šef Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima

Dejan Bojanić - Šef Odjeljenja za marketing

 

 

 

 

 

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me