Banka ovoga vremena i ovoga naroda

S obzirom na brz ritam života i veliki broj svakodnevnih obaveza, često je teško naći vremena za odlazak u banku i čekanje u redu da bi se platio račun. Zbog toga je elektronsko bankarstvo idealan način da brzo obavite finansijske transakcije i uštedite vaše vrijeme. LB elektronsko bankarstvo je namijenjeno za elektronsko obavljanje platnog prometa, raspolaganje sredstvima i vođenje računa kod Banke. Na veoma jednostavan način možete provjeriti stanje na računima, izmiriti obaveze, prenijeti sredstva sa jednog računa na drugi, preuzeti izvode po svim računima kod Banke, i drugo.

Karakteristike:

  • Brz i pouzdan način za obavljanje platnog prometa
  • Jednostavna upotreba software-a
  • Servis namijenjen pravnim licima (ili punomoćnicima pravnih lica) koja kod Lovćen banke imaju otvoren domaći ili devizni račun

Dokumentacija:

Osim ovog servisa, Lovćen banka je svojim klijentima omogućila uvid u stanje na svojim računima i putem SMS-a, fax-a ili e-mail obavještenja. Koristeći ove servise, dobijate informaciju o prilivima i odlivima sa vašeg računa na način koji vama najviše dogovara.

 

Za više informacija o servisima Lovćen banke posjetite filijalu ili zakažite sastanak putem telefona +382 20 205 410

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me