Datum objave: 3. oktobar 2023

Viši saradnik za fizičku bezbjednost

Prijavite se za posao u Lovćen banciRok za prijave : 14. decembar 2023

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci. 

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor:

Viši saradnik za fizičku bezbjednost 

1 izvršilac / Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:
 • Vrši izradu pravilnika, procedura i uputstava za opštu bezbjednost Banke i sprovodi analizu pravilnika, procedura i uputstava drugih organizacionih djelova Banke, daje predloge za unapređenje procesa i regulative na nivou Banke sa aspekata bezbjednosti,
 • Prati propise kojima se reguliše fizička zaštita lica i imovine, učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata Banke koji se odnose na ovu oblast i vrši reviziju donešenih akata iz oblasti fizičke bezbjednosti,
 • Odgovoran je za pravilnu organizaciju rada agencije koja pruža usluge zaštite,
 • Prati izvršenje ugovora za pružanje usluga fizičke zaštite lica i imovine i vodi evidenciju u vezi pružanja usluga koje su predmet ugovora,
 • Vrši nadzor nad radom agencije koja pruža usluge fizičke zaštite lica i imovine, kontrolu rada zaštitara (neposredno i putem video nadzora) koji obavljaju poslove fizičke zaštite u Banci i vodi evidencije u vezi izvršene kontrole,
 • Vrši kontrolu rada zaštitara u Prostoriji za nadzor i tehničku zaštitu (PNTZ) o čemu vodi urednu evidenciju,
 • Na mjesečnom nivou Sprovodi analizu rada i analizu fakture agencije koje pruža usluge fizičke zaštite,
 • Prati izvršenje poslova zaštite stvari u transportu - transport novca, hartija od vrijednosti i dragocjenosti,
 • Na mjesečnom nivou Sprovodi analizu rada i analizu fakture agencije koja pruža usluge zaštite stvari u transportu,
 • Sakuplja informacije, sagledava i prati rizike koji se pojavljuju u okviru poslova fizičke zaštite lica i imovine, kao i zaštite stvari u transportu, predlaže mjere za upravljanje i kontrolisanje tih rizika i dostavlja mjesečni izvještaj za operativne rizike Sektoru upravljanja rizicima,
 • Vrši obuku zaposlenih Banke u dijelu otklanjanja nejasnoća iz oblasti fizičke bezbjednosti sa posebnim akcentom na postupanje zaposlenih u slučaju razbojništva, podmetanja eksplozivne naprave, požara, zemljotresa i poplave,
 • Odgovoran je za sprovođenje protivpožarne zaštite u svim objektima Banke,
 • Po nalogu nadređenih, vrši kontrolu (neposrednu ili putem video nadzora) zaposlenih Banke u dijelu poštovanja procedura i uputstava koji nisu iz domena bezbjednosti;
 • Ostvaruje saradnju sa nadležnim organima, kao i sa odgovornim licima u svim poslovnim objektima Banke, za poslove fizičke zaštite lica i imovine i transporta novca,
 • Neposredno prati stanje po svim poslovnim jedinicama Banke, posebno na restriktivnim prostorima u dijelu poštovanja pravilnika, procedura i uputstava iz oblasti fizičke bezbjednosti, protivpožarne zaštite i, u slučaju nepoštovanja istih i narušavanja funkcija i stanja, interveniše kad je potrebno,
 • Ostvaruje komunikaciju i saradnju sa nadležnim državnim organima čiji su zaposleni ovlašćeni za kontrolu agencija koje pružaju usluge fizičke zaštite lica i imovine i zaštite stvari u transportu, kontrolu organizovanja protivpožarne zaštite u Banci, kao i po drugim pitanjima iz njihove nadležnosti.
 • Obavlja ostale poslove po nalogu nadležnog rukovodioca.

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS         
 • Potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od minimum 48 mjeseci
 • Neophodno poznavanje rada na računaru
 • Neophodno posjedovanje važeće dozvole za obavljanje poslova zaštite, propisane Zakonom o zaštiti lica i imovine

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoj CV pošaljete na e-mail: posao@lovcenbanka.me, najkasnije do 14.12.2023. godine.

Možda ste baš Vi osoba koju tražimo.

Prijavite se:

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, Lovćen banka je pravo mjesto za Vas.

Možda ste baš vi osoba koju tražimo.

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista