Brzi keš kredit

 
Karakteristike
  • Brza i jednostavna procedura
  • Od €300 do €30,000
  • Rok otplate od 3 do 60 mjeseci
  • Nominalna kamatna stopa od 11,50%
  • Efektivna kamatna stopa: od 12,13%
  • Naknada Banke: 1%-2% od iznosa kredita

 

 

Sredstva obezbjeđenja
  • Potvrda o zaposlenju
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane kljenta/žiranta
  • Zahtijevano obezbjeđenje zavisiće od boniteta klijenta, istorijata saradnje sa Bankom, iznosa i ročnosti kredita, boniteta poslodavca itd.

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€5.000 

Rok otplate

60 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

11,5%

Mjesečna rata

€109,95

Troškovi obrade kredita

€50

Efektivna kamatna stopa

12,13%

Ukupan dug

€6.597,00

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar Crne Gore €3,50.

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.