Hipotekarni kredit

 
Karakteristike 
  • Od €5.000 do €100.000
  • Rok otplate od 3 do 120 mjeseci
  • Nominalna kamatna stopa: fiksna od 9,45%
  • Efektivna kamatna stopa: od 9,87%
  • Naknada banke: 1,5%-2% od iznosa kredita 

 

Sredstva obezbjeđenja  
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta
  • Hipoteka prvog reda u korist Banke, LTV minimum 1:3
  • Polisa osiguranja nekretnine

 

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Hipoteka I reda

Mjenica i mjenično ovlašćenje

Polisa nekretnine


Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€20.000

Rok otplate

120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

9,45%

Anuitet

€258,22

Administrativna naknada

€300

Efektivna kamatna stopa

9,87%

Ukupan dug

€30.986,40

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. Navedeni primjer nije obuhvatio trošak procjene nekretnine i trošak polise osiguranja nekretnine.

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.