Kredit na bazi depozita

 
Karakteristike 
  • Od €500 do €300.000
  • Rok otplate od 3 do 240 mjeseci
  • Razlika između aktivne i pasivne kamatne stope je do 2%

 

Sredstva obezbjeđenja  
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje
  • Depozit uvećan za iznos anuiteta, min.101% 
  • Depozit ostaje bolokiran do konačne otplate kredita, a ukoliko je ročnost depozita kraća od ročnosti kredita ostavlja se mogućnost automatskog produženja Ugovora o depozitu.

 

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija


Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.