Kredit za penzionere uz besplatnu polisu osiguranja života i bez zdravstvenog kartona

Karakteristike
 • Do €10.000
 • Rok otplate do 96 mjeseci
 • Besplatna polisa osiguranja 
 • Bez zdravstvenog kartona  
 • Bez žiranata  
 • Starost korisnika kredita na dan isteka ugovorenog roka kredita - 78 godina
 • Nominalna kamatna stopa od 9,95% ( fiksna)
 • Efektivna kamatna stopa od 10,83%
 • Naknada Banke do 1,50% od iznosa kredita
 • Brzo i jednostavno do kredita

 

 Sredstva obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na penziju klijenta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta
 • Polisa osiguranja života vinkulirana u korist Banke

 

Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer


Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€ 10.000

Rok otplate

96 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

9.95%

Anuitet

151,43 €

Administrativna naknada

150,00€

Efektivna kamatna stopa

10,43%

Ukupan dug

14.537,28€

Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar Crne Gore €3,50.

** Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.