Standardni gotovinski kredit sa dvomjesečnim anuitetom 

Karakteristike
  • Od €300 do €15.000
  • Rok otplate od 3 do 96 mjeseci
  • Nominalna kamatna stopa od 6,25%  
  • Efektivna kamatna stopa od 6,43%
  • Naknada Banke do max. 2% od iznosa kredita

 

 

Sredstva obezbjeđenja
  • Administrativna zabrana na platu/penziju klijenta/žirant(a)ta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta i žiranta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica ukoliko je jemac
  • Za klijente iz III grupe za iznose do 5.000 EUR, potreban je jedan žirant, a za iznose preko 5.000 EUR, 2 ili više žiranata
  • Za klijente iz IV grupe (koji ne primaju platu preko Banke), ukoliko se njihov poslodavac svrstava u I ili II grupu za iznose kredita do 7.000 EUR, nije potreban žirant. U ostalim slučajevima iz IV grupe , u zavisnosti od iznosa i roka kredita neophodno je imati 1 ili više žiranata, a kamatna stopa je do 18%.

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€15.000

Rok otplate

96 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

6,25%

Anuitet

€398,65

Administrativna naknada

€150

Efektivna kamatna stopa

6,43%

Ukupan dug

€19.135,20

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50.

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410. 

Gotovinski krediti
Namjenski krediti
Krediti za rešavanje stambenog pitanja i kupovinu nekretnina