Kredit za kupovinu poslovnog prostora / Refinansiranje kredita za kupovinu poslovnog prostora

 
Karakteristike
 • Od €10.000 do €150.000
 • Rok otplate od 12 do 240 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna od 5,45% 
 • Efektivna kamatna stopa: od 5,59%
 • Naknada Banke do 1,50% 
 • Brzo i jednostavno do kredita

 

 

Sredstva obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na platu/ penziju klijenta/ žiranta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta i žiranta
 • Hipoteka prvog reda u korist Banke, minimum LTV 1:1,2
 • Polisa osiguranja nekretnine
 • Polisa osiguranja života (opciono)
 • Polisa osiguranja života nije obavezna ali u slučaju da se ne koristi kao sredstvo obezbjedjenja kredita kam.stopa se uvećava za 0,3%.
 • Klijentu se ostavlja mogućnost za gotovinsko korišćenje do 5% od iznosa kredita ali u tom slučaju se povećava provizija za 0,3%, a LTV na minimum 1:1,3.

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€70.000

Rok otplate

240 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

5,45%

Mjesečna rata

€479,52

Administrativna naknada

€700

Efektivna kamatna stopa

5,59%

Ukupan dug

€115.084,80

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. Navedeni primjer ne uključuje trošak polise osiguranja života, trošak polise osiguranja nekretnine i trošak procjene nepokretnosti


** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.