Stambeni kredit / Refinansiranje stambenog kredita

 
Karakteristike 
 • Od €10.000 do €150.000
 • Rok otplate od 12 do 240 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa od 3,75% ( fiksna)
 • Efektivna kamatna stopa od 3,82%
 • Naknada Banke do 1,50% 
 • Brzo i jednostavno do kredita

 

Sredstva obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na platu/ penziju klijenta/ žiranta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta i žiranta
 • Hipoteka prvog reda u korist Banke.
 • Polisa osiguranja nekretnine
 • Polisa osiguranja života (opciono)
 • Polisa osiguranja života nije obavezna ali u slučaju da se ne koristi kao sredstvo obezbjedjenja kredita kam.stopa se uvećava za 0,3%.
 • Klijentu se ostavlja mogućnost za gotovinsko korišćenje do 5% od iznosa kredita ali u tom slučaju se povećava provizija za 0,3% .

 

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€ 60.000

Rok otplate

240 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

3,75%

Anuitet

€ 355,72

Administrativna naknada

€ 600

Efektivna kamatna stopa

3,82%

Ukupan dug

€ 85.372,80

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. Navedeni primjer nije obuhvatio trošak polise kasko osiguranja, trošak procjene vozila, trošak hipoteke ( za iznos preko 15 000 eur). 


** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.