Stambeni kredit sa 12 mjeseci grejs perioda (uz dokapitalizaciju kamate)

 
Karakteristike 
 • Od €10.000 do €150.000
 • Rok otplate od 12 do 240 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa od 3,75% ( fiksna)
 • Efektivna kamatna stopa od 3,96%
 • Naknada Banke do 1,50% 
 • Brzo i jednostavno do kredita

 

Sredstva obezbjeđenja 
 • administrativna zabrana na platu/penziju klijenta
 • lična mjenica i mjenična ovlašćenja potpisana od strane klijenta/žiranta
 • mjenice privrednog društvo ukoliko je garant po kreditu
 • hipoteka prvog reda upisana u korist Banke
 • Polisa osiguranja života
 • Polisa osiguranja nekretnine (opciono)

Ukoliko klijent ne želi polisu osiguranja života, kamatna stopa se povećava za 0,3%. Klijent ima mogućnost gotovinskog korišćenja do 5%, ali u tom slučaju se naknada za obradu kredita povećava za 0,3% .

 

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€ 60.000

Rok otplate

180 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

3,75%

Anuitet

€ 477,12

Administrativna naknada

€ 600

Efektivna kamatna stopa

3,96%

Ukupan dug

€ 80.156,25

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. U iznos EKS nijesu uključeni trošak polise osiguranja, trošak polise nekretnine, trošak procjene nepokretnosti.


** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.