Zahtjev za odobrenje kredita

Lični podaci podnosioca zahtjeva

 

Državni službenik Službenik u privatnom preduzeću Vlasnik firme Penzioner Ostalo
Osnovno obrazovanje SSS VŠS/VSS Zanat
Neudata/Neoženjen Udata/Oženjen Vanbračna zajednica Razveden/a Udovica/Udovac

 

Mjesto i adresa stanovanja

 

Vlasnik stana/kuće Podstanar Član domačinstva Ostalo

 

Podaci o zahtijevanom kreditu

 

 

Podaci o zaposlenju i primanjima

 

 

Važenje ugovor o radu:

 

Preko Lovćen banke Preko druge banke Primaće platu preko Lovćen banke
Da Ne
Elektronski mediji (TV, Radio) Internet Lični bakar Pismena ponuda upućena na vašu firmu Pisani mediji (Novine,ćasopisi,publikacije) Preporuka klijenta banke Pozivom našeg call centra Skupovi (sajam,manifestacije,seminar)

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su podaci u ovom Zahjevu za kredit, i u pratećim dokumentima zahtjeva istiniti i ispravni, te ih kao takve svojeručno potpisujem. Obavezujem se da ću o svakoj promjeni navedenih podataka obavjestiti Banku u roku do 8 dana od dana njenog nastanka.
Ukoliko se Zahtjev odbije klijent ima obavezu da u roku od 5 dana podigne dokumentaciju. U suprotnom, Banka ne snosi odgovornost za čuvanje iste. Banka je u obavezi da zbog svoje evidencije arhivira zahtjev.

Prihvatam
Platne kartice Elektronsko bankarstvo Mobilno bankarstvo Ostalo