Beskamatni krediti za energetski efikasan dom 

Ministarstvo ekonomije pokreće novu fazu programa „Energetski efikasan dom“ čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2, kao i razvoj tržišta sistema za grijanje na moderne oblike biomase u Crnoj Gori.


Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, Ministarstvo ekonomije je obezbijedilo 100.000 eura za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za:

 

- kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket), koji uključuju kotlove/peći, cijevni razvod i/ili radijatore;

 

- ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta i

 

- ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije.

 

U okviru Programa, građani će biti u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 €, sa periodom otplate do šest (6) godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima, dok će Ministarstvo ekonomije subvencionisati troškove kamate i obrade kredita za cjelokupan period otplate kredita.


Ministarstvo ekonomije sprovodi ovaj Program u saradnji sa partnerskim firmama (izvođačima radova): Mikromont (Bijelo Polje), Home Systems (Podgorica), Plam Inženjering (Podgorica), Veneta Plamen (Podgorica), Energos (Pljevlja) i konzorcijum “LD gradnja-Cerovo” (Nikšić), kao i partnerskim bankama: Lovćen banka i Hipotekarna banka.


Programom je predviđeno da građanin stupa u kontakt sa kvalifikovanim izvođačem radova kako bi dobio detaljnije informacije o ponudi u okviru programa „Energetski efikasan dom“. Po dobijanju ponude za izvođenje radova, građanin se obraća Ministarstvu ekonomije, sa zahtjevom za dobijanje potvrde da je kvalifikovan da učestvuje u Programu “Energetski efikasan dom”, uz propratnu dokumentaciju kojom se dokazuje da je objekat na kojem će se izvoditi radovi legalan odnosno da je u procesu legalizacije


Zahtjev i propratna dokumentacija se može dostaviti na arhivu Ministarstva ekonomije (Rimski trg 46, 81000 Podgorica) lično ili putem pošte ili putem mejla na: info@ee-me.org. Ukoliko je zahtjev odobren, Ministarstvo ekonomije izdaje uvjerenje da je građanin kvalifikovan za učešće u Programu,nakon čega se građanin obraća banci i aplicira za kredit.

 

Zainteresovani građani na sledećim linkovima mogu preuzeti:

 

Karakteristike kredita 
  • Do €10.000
  • Rok otplate do 72 mjeseca
  • Nominalna kamatna stopa od 0%  
  • Efektivna kamatna stopa od 0%
  • Naknada Banke do max. 0% od iznosa kredita
 Sredstva obezbjeđenja
  • Administrativna zabrana na platu/penziju klijenta/žirant(a)ta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta i žiranta
* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€10.000,00

Rok otplate

72 mjeseca

Nominalna kamatna stopa

0%

Anuitet

€138,89

Administrativna naknada

€0

Efektivna kamatna stopa

€0

Ukupan dug

€10.000,00

Navedeni iznosi ne obuhvataju troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni Biro Crne Gore €3,50.

** Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite najbližu filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.