Kredit za adaptaciju i rekonstrukciju / Refinansiranje kredita za adaptaciju i rekonstrukciju

 
Karakteristike 
 • Od €1.000 do €150.000
 • Rok otplate od 12 do 180 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna od 5,55% 
 • Efektivna kamatna stopa: od 5,69%
 • Naknada Banke do 1,50% od iznosa kredita
 • Brzo i jednostavno do kredita

 

Sredstva obezbjeđenja  
 • Administrativna zabrana na platu/ penziju klijenta/žiranta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta/žiranta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica ukoliko je jemac
 • Hipoteka I reda u korist Banke (za iznose preko 15.000 eur)
 • Polisa osiguranja nekretnine
 • Za klijente iz III grupe za iznose do 5.000 eur potreban je 1 žirant, a za iznose preko 5.000 eur 2 ili više žiranata

Klijentu se otavlja mogućnost za gotovinsko korišćenje do 60% iznosa kredita.

 

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€50.000

Rok otplate

180 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

5,55%

Anuitet

€409,85

Administrativna naknada

€500

Efektivna kamatna stopa

5,69%

Ukupan dug

€73.773,00

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. Navedeni primjer trošak polise osiguranja nekretnine, trošak procjene nepokretnosti.


** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.