Kredit za kupovinu automobila direktno od auto-kuće

 
Karakteristike
 • Od €300 do €20.000
 • Rok otplate od 3 do 96 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa od 6,25% 
 • Efektivna kamatna stopa od 6,44%
 • Naknada za odobrenje ove vrste kredita iznosi 0%, dok provizija koju auto-kuća plaća Banci iznosi do 15% od incijalnog iznosa kredita.
 • Brzo i jednostavno do kredita

 

 

Sredstva obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na platu/penziju klijenta
 • Lična mjenica i mjenična ovlašćenja potpisana od strane klijenta/žiranta
 • Mjenice privrednog društvo ukoliko je garant po kreditu
 • Kasko osiguranje vozila
 • Zaloga na vozilu
 • Trojni ugovor kojim se poslodavac klijenta obavezuje da otkupi vozilo ukoliko kredit dospije u kašnjenje
 • Za klijente iz III grupe, za iznose kredita do 5.000 eura potreban je jedan žirant, a za iznose preko 5.000 eur potrebna su dva ili više žiranata.
 • Za klijente iz IV grupe (oni koji ne primaju platu preko LB), ukoliko je njihov poslodavac klasifikovan u I ili II grupu za iznose do 7.000,00€ nije potreban žirant. U ostalim slučajevima za klijente IV grupe, zavisno od iznosa i roka vraćanja kredita, potreban je jedan ili više žiranata. Kamatna stopa iznosi 18%.

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€ 15.000

Rok otplate

96 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

6,25%

Anuitet

€ 198,93

Administrativna naknada

€ 150,00

Efektivna kamatna stopa

6,44%

Ukupan dug

€ 19.097,28

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. Navedeni primjer nije obuhvatio trošak polise kasko osiguranja, trošak procjene vozila, trošak hipoteke ( za iznos preko 15 000 eur). 

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.