Kredit za kupovinu kola i plovila / Refinansiranje kredita za kupovinu kola i plovila

 
Karakteristike
 • Od €1.000 do €20.000
 • Rok otplate od 3 do 60 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa od 6,25% 
 • Efektivna kamatna stopa od 6,43%
 • Naknada Banke do max. 2% od iznosa kredita
 • Brzo i jednostavno do kredita

 

 

Sredstva obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na platu/penziju klijenta/žiranta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta/žiranta
 • Zaloga na vozilu ( samo u slučaju kupovine novog vozila i u zavisnosti od iznosa i toka otplate kredita)
 • Polisa kasko osiguranja vozila vinkulirana u korist Banke
 • Hipoteka I reda u korist Banke (za iznose preko 15.000 eur)
 • Za klijente iz III grupe za iznose do 5.000 eur potreban je 1 žirant, a za iznose preko 5.000 eur 2 ili više žiranta.
 • Za klijente iz IV grupe (koji ne primaju platu preko Banke) ukoliko se njihov poslodavac svrstava u I ili II grupu za iznose kredita do 5.000 eur nije potreban žirant. U ostalim slučajevima (iz IV grupe) u zavisnosti od iznosa i roka otplate kredita neophodno je imati 1 ili više žiranata, a kamatna stopa je do 18%.

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€ 10.000

Rok otplate

60 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

6,25%

Anuitet

€ 194,48

Administrativna naknada

€ 100,00

Efektivna kamatna stopa

6,43%

Ukupan dug

€ 11.668,80

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. Navedeni primjer nije obuhvatio trošak polise kasko osiguranja, trošak procjene vozila, trošak hipoteke ( za iznos preko 15 000 eur). 

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.