Mastercard® Standard Credit

Ova kartica namijenjena je fizičkim licima, a vezana je za poseban kreditni račun, uz definisan kreditni limit u zavisnosti od Vaših kreditnih zaduženja. Mastercard Standard Credit kartica omogućiće Vam kreditiranje po revolving principu uz minimalnu mjesečnu obavezu prema Vašem izboru.