Rentna štednja

Ovaj oblik štednje namijenjen je klijentima koji žele da uvećaju svoje mjesečne prihode. Kamata se isplaćuje na mjesečnom nivou na račun klijenta, a glavnica po isteku oročenog perioda. Visina kamate zavisi od perioda na koji je novac oročen.

 

  • Period oročenja od 1 do 36 mjeseci

 

Uslove štednje za fizička lica ( važe od 22.maja 2019. godine) možete vidjeti ovdje.

 

 

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili nas kontaktirajte putem telefona +382 20 205 410