Akcionari Lovćen banke

  (na datum 30.mart 2018) 

Ime i prezime / Naziv 

Tip računa

Broj HOV

Procenat vlasništva

Aleksandra Popović (5653/9568), Andrej Perović (840/9568), Katarina Perović (840/9568), Miljan Mališ (261/9568), Vinko Nikić (608/9568), Jovana Popović (270/9568), Svetozar Jovićević (90/9568), Nenad Radulović (304/9568), Norah Licet Becerra Farfan (155/9568), Ivan Popivoda (10/9568), Predrag Vušurović (152/9568), Mirjana Perović (200/9568), Ljubiša Mitrović (160/9568), Draško Trninić (25/9568)

Zajednički

9.568

27,8139%

DEG – Deutsche Investitions und entwicklungsgesellschaft mbH

Individualni

9.467

27,5203%

ZETAGRADNJA

Individualni

7.765

22,5726%

Vušurović Božidar

Individualni

4.749

13,8052%

Nikčević Luka

Individualni

2.322

6,7500%

Tatar Ivana

Individualni

421

1,2238%

Pejović Ana

Individualni

60

0,1744%

Perendija Mirjana

Individualni

34

0,0988%

Vučinić Radovan

Individualni

14

0,0406%

Ukupno

34.400

100%