Akcionari Lovćen banke

  (na datum 12. jun 2019. godine.) 

Ime i prezime / Naziv 

Tip računa

Broj HOV

Procenat vlasništva

Popović Aleksandra ( 6117/10159) / Perović Katarina (840/10159) / Perović Andrej (840/10159) / Nikić Vinko (643/10159) / Radulović Nenad (322/10159) / Popović Jovana (303/10159) / Mališ Miljan (276/10159) / Perović Mirjana (200/10159) / Mitrović Ljubiša (170/10159) / Bacerra Farfan Norah Licet (164/10159) / Vušurović Predrag (152/10159) / Jovićević Svetozar (90/10159) / Trninić Draško (31/10159) / Popivoda Ivan(11/10159)/

Zajednički

10.159

27,909%

DEG 

Individualni

10.017

27,519%

ZETAGRADNJA

Individualni

8.617

23,673%

Vušurović Božidar

Individualni

4.749

13,047%

Nikčević Gavrila Luka 

Individualni

2.322

6,379%

Tatar Ivana

Individualni

421

1,157%

Pejović Ana

Individualni

64

0,176%

Perendija Mirjana

Individualni

36

0,099%

Vučinić Radovan

Individualni

15

0,041%

Ukupno

36.400

100,00%