Kredit pokriven 100% depozitom + 1 anuitet

Kod kredita koji je pokriven 100% depozitom, iznos koji ste položili na početku imate na raspolaganju nakon otplate kredita.

 
Karakteristike 
  • Za investiranje u osnovna sredstva
  • Maksimalan iznos kredita zavisi od iznosa depozita
  • Rok otplate do 120 mjeseci
  • Fiksna kamatna stopa
  • Grace period prema klijentovim potrebama
  • Otplata: Mjesečne rate ili otplata na kraju perioda

 

Sredstva obezbjeđenja
  • 100% deposit+1 anuitet
  • Mjenična ovlašćenja
  • Blanko sopstvene mjenice preduzetnika Lična mjenica
  • I drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Dokumentacija

Zahtjev za kredit neophodno je dostaviti na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva.


 

Kontakt:

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažite sastanak putem telefona +382 20 205 410 ili e-maila: krediti.pl@lovcenbanka.me