Kredit za obrtna sredstva 

Ova vrsta kredita je namijenjena finansiranju obrtnih sredstava, izvoza, zaliha, potraživanja, refinansiranje sopstvenih ulaganja i ostale namjene, uz rok otplate do četiri godine.

Karakteristike 
  • Za finansiranje finansiranju obrtnih sredstava , izvoza, zaliha, potraživanja, refinansiranje sopstvenih ulaganja i ostale namjene
  • Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a najviši iznos može biti do 25% kapitala
  • Rok otplate do 48 mjeseca
  • Grace period do 3 mjeseca
  • Iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih 

 

Sredstva obezbjeđenja
  • Lična mjenica
  • Mjenica preduzeća
  • Hipoteka
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa
  • i drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


 Dokumentacija

Zahtjev za kredit neophodno je dostaviti na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva.


 

Kontakt:

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažite sastanak putem telefona +382 20 205 410 ili e-maila: krediti.pl@lovcenbanka.me