LB brzi kredit 

LB Brzi kredit namijenjen je mikro preduzećima i preduzetnicima, a u svrhu finansiranja obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti. Ovaj kredit vam omogućava da na brz i jednostavan način obezbijedite finansiranje vaših kratkoročnih obaveza, uz kamatnu stopu koja je prilagođena vama i vašoj kompaniji.

Karakteristike 
  • Brza i jednostavna procedura
  • Za finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti
  • U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja
  • Rok otplate do 24 mjeseca

 

Sredstva obezbjeđenja
  • Lična mjenica
  • Mjenica preduzeća
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa
  • i drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

 

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Dokumentacija

Zahtjev za kredit neophodno je dostaviti na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva.


 

Kontakt:

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažite sastanak putem telefona +382 20 205 410 ili e-maila: krediti.pl@lovcenbanka.me