Revolving kredit

Namjena revolving kredita je nabavka sredstava za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti . Nakon odobrenja kredita, odobreni iznos preduzeće može koristiti u bilo kom trenutku, tako što mu se kompletna suma stavlja na raspolaganje, a preduzeće povlači pojedinačne kratkoročne tranše po potrebi. Svako povlačenje tranši smanjuje iznos dostupnih sredstava.
 
Karakteristike 
 • Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti
 • Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
 • Rok otplate: do 12 mjeseci
 • Otplata: u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta
 • Dodatni uslovi
 • Rok za povlačenje prve tranše 30 dana od dana zaključenja Ugovora
 • Nije moguće povlačiti sredstva u poslednjem mjesecu roka na koji je kredit odobren
 • Najava povlačenja svake tranše 1(jedan) radni dan unaprijed

 

Sredstva obezbjeđenja
 • Lična mjenica
 • Mjenica preduzeća
 • Ovlašćenje za naplatu sa računa
 • i drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Dokumentacija

Zahtjev za kredit neophodno je dostaviti na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva.


 

Kontakt:

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažite sastanak putem telefona +382 20 205 410 ili e-maila: krediti.pl@lovcenbanka.me