Kreditna linija sa DEG-om

Jedan od glavnih ciljeva Lovćen banke jeste podrška razvoju SME sektora u Crnoj Gori, rast nacionalne ekonomije i stvaranje novih ekonomskih prilika. Iz tog razloga je kreirana posebna kreditna linija u saradnji sa njemačkim investiciono-razvojnim fondom DEG (KfW grupacija), koja mikro, malim i srednjim preduzećima nudi povoljne uslove kreditiranja i time pruža mogućnost za njihovo lakše finansiranje.

DEG je jedna od najvećih investiciono-razvojnih institucija u Evropi, a za cilj ima finansiranje investicija malih i srednjih preduzeća u razvojnim zemljama. Kroz svoje projekte podstiče preduzeća da daju svoj doprinos održivom ekonomskom razvoju i boljim životnim uslovima svoje zemlje.
 
Karakteristike 
 • Brza i jednostavna procedura
 • Podrška i sigurnost koju pruža njemački investiciono-razvojni fond DEG
 • Namijenjeno razvoju SME sektora (finansiranje obrtnih sredstava / finansiranje izvoza / finansiranje zaliha / finansiranje potraživanja / refinansiranje sopstvenih ulaganja / kupovina opreme / kupovina osnovnih sredstava / ostale namjene)
 • Rok otplate do 60 mjeseci
 • Iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja
 • Fiksna kamatna stopa ( zavisno od boniteta klijenta)
 • Grace period do 6 mjeseci

 

Sredstva obezbjeđenja
 • Lična mjenica
 • Mjenica preduzeća
 • Ovlašćenje za naplatu sa računa
 • i drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Dokumentacija

Zahtjev za kredit neophodno je dostaviti na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva.


 

Kontakt:

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažite sastanak putem telefona +382 20 205 410 ili e-maila: krediti.pl@lovcenbanka.me