Investicioni kredit

Ova vrsta kredita je namijenjena finansiranju dugoročnih investicionih potreba preduzeća. To može biti investiranje u osnovna sredstva, fabrike, postrojenja, opremu, izgradnju poslovnog prostora , refinansiranje sopstvene investicije.
 
Karakteristike 
  • Za investiranje u osnovna sredstva (kupovina opreme, mašina, vozila / kupovina, izgradnja poslovnog prostora / refinansiranje sopstvene investicije)
  • Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja
  • Mogućnost kreditiranja celokupnog iznosa investicije(bez uračunatog poreza - PDV-a) u slučaju minimalnog depozita od 20%
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Grace period do 12 mjeseci

 

Sredstva obezbjeđenja
  • Mjenica preduzeća
  • Hipoteka
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa
  • i drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Dokumentacija

Zahtjev za kredit neophodno je dostaviti na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva.


 

Kontakt:

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažite sastanak putem telefona +382 20 205 410 ili e-maila: krediti.pl@lovcenbanka.me