Kratkoročni kredit

Kratkoročni kredit ima rok dospijeća do jedne godine I namijenjen je finansiranju tekućih poslovnih djelatnosti.
 
Karakteristike 
  • Za finansiranje obrtnih sredstava, tekuće likvidnosti, ostale namjene…
  • Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
  • Rok otplate do 12 mjeseci
  • Fiksna kamatna stop

 

Sredstva obezbjeđenja
  • Lična mjenica
  • Mjenica preduzeća
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa
  • i drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Dokumentacija

Zahtjev za kredit neophodno je dostaviti na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva.


 

Kontakt:

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažite sastanak putem telefona +382 20 205 410 ili e-maila: krediti.pl@lovcenbanka.me