Kredit u saradnji sa IRF-om

Kredit Lovćen banke u saradnji sa Investiciono - Razvojnim Fondom Crne Gore za razvoj malih i srednjih preduzeća ima za cilj podsticanje razvoja SME sektora i ima rok dospijeća do 8 godina. Namijenjen je realizaciji investicionog programa i refinansiranju investicija u skladu sa programom iz kataloga ponude IRF-a.
 
Karakteristike 
  • Za realizaciju investicionog programa u oblasti industriji, turizmu i drugim sektorima usluga, refinansiranje obaveza, kupovinu osnovnih sredstava , kupovinu opreme
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Kamatna stopa ( promjenljiva) po Odluci Investiciono razvojnog fonda Crne Gore
  • Iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja
  • Rok do 72 mjeseca uključujući grace period do 24 meseca
  • Grace period : prema potrebama investicionog programa preduzeca / do 6 mjeseci

 

Sredstva obezbjeđenja
  • Lična mjenica
  • Mjenica preduzeća
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa
  • i drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Dokumentacija

Zahtjev za kredit neophodno je dostaviti na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva.


 

Kontakt:

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažite sastanak putem telefona +382 20 205 410 ili e-maila: krediti.pl@lovcenbanka.me