microthumbKredit u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom

Kredit u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom

Kredit Lovćen banke u saradnji sa Investiciono - Razvojnim Fondom Crne Gore za razvoj malih i srednjih preduzeća ima za cilj podsticanje razvoja SME sektora

Namijenjen je realizaciji investicionog programa i refinansiranju investicija u skladu sa programom iz kataloga ponude IRF-a.

Karakteristike

Za realizaciju investicionog programa u oblasti industriji, turizmu i drugim sektorima usluga, refinansiranje obaveza, kupovinu osnovnih sredstava, kupovinu opreme

  • Rok otplate: shodno uslovima IRF-a
  • Kamatna stopa: shodno uslovima IRF-a
  • Iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja
  • Grace period: shodno uslovima IRF-a

Sredtsva obezbjeđenja

  • Lična mjenica
  • Mjenica preduzeća
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa
  • i drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Dokumenta

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista