microthumbNacionalni platni promet

Nacionalni platni promet

Otvorite račun u Lovćen banci!

Transakcioni račun u Lovćen banci možete otvoriti bilo da ste rezidenti ili nerezidenti, i bez obzira na to da li ste u radnom odnosu ili ne.

Otvaranjem ovog računa, možete izvršiti transakcije u svim filijalama Lovćen banke.Ujedno, dobijate pristup i drugim servisima Banke:

  • Mogućnost otvaranja deviznog računa (za prilive iz inostranstva i plaćanja ka inostranstvu)
  • Domaći platni promet
  • Platni promet u inostranstvu
  • Overdraft (dozvoljeno prekoračenje preko računa)


Šta je potrebno za otvaranje transakcionog računa:

  • Lični dokument (lična karta ili pasoš)
  • Pristupnica (dobija se na šalteru)
  • Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica – PEL (dobija se na šalteru)
  • Ugovor o otvaranju i vođenju računa (dobija se na šalteru)
  • Boravišna ili radna dozvola ( za nerezidente)
Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista