Gotovinski kredit “5 za 5”

Da skratimo priču! Brzi kredit za lake kupovine.Pošalji upit

Požurite i aplicirajte odmah!


  • - Iznos gotovinskog kredita: 5000€

  • - Rok otplate: 5 godina (60 mjeseci)

  • - Fiksna nominalna kamatna stopa (NKS): 6,99%

  • - Efektivna kamatna stopa (EKS): 7,72%

  • - Naknada za obradu kredita: 50€


Reprezentativni primjer

U nastavku je reprezentativni primjer koji vam može pomoći u donošenju odluke o apliciranju za ovaj kredit:

Za iznos kredita 5000€ i rok otplate 5 godina (60 mjeseci), nominalna kamatna stopa (NKS) na godišnjem nivou je 6,99%, efektivna kamatna stopa (EKS) je 7,72%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa (NKS), jednokratna naknada za obradu kredita 50€, naknada za 1 mjenicu (2€) i naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (3€). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 5.993,80€, dok je iznos mjesečnog anuiteta 98,98€. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate, naknade u vezi sa odobrenjem kredita i troškova mjenice i upita u Kreditni registar. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje, a opciono i administrativna zabrana.

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista