microthumbKrediti

Kredit na bazi depozita

Iznos kredita do 300.000€

O kreditu

  • Od 500€ do 300.000€
  • Rok otplate od 3 do 240 mjeseci
  • Razlika između aktivne i pasivne kamatne stope od minimalno 1,50%

Reprezentativni primjer

Fiksna kamatna stopa

IznosMax rokMin NKSAnuitetAdmin naknadamin EKSUkupan dug
50.000,00€2404,00% (do 2% razlika)302,97€250,00€4,05%72.967,80€

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice 2.00€ i troškove upita u Kreditni registar Crne Gore 3.00€

Obezbjeđenje kredita

Depozit ostaje blokiran do konačne otplate kredita, a ukoliko je ročnost depozita kraća od ročnosti kredita, ostavlja se mogućnost automatskog produženja Ugovora o oročenom novčanom depozitu. Banka ima pravo da na zahtjev klijenta tokom otplate oslobodi dio depozita, ali uz obavezu da cjelokupna izloženost ostane obezbijeđena sa minimalno 100% depozita.

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista