microthumbŠta sve nudi mobilno bankarstvo?

Šta sve nudi mobilno bankarstvo?

 • Plaćanje računa slikanjem QR koda
 • Jednostavno kopiranje i slanje broja računa
 • Personalizacija početne strane za ulogovanog korisnika
 • Pregled stanja i transakcija na svim računima, karticama, kreditima i štednji
 • Izvršavanje transakcija u domaćem platnom prometu
 • Međunarodni platni promet /SWIFT i instrukcija za plaćanje
 • Jednostavno upravljanje svim karticama, promjena limita za potrošnju i podizanje novca
 • Blokada/deblokada platnih kartica
 • Povlačenje izvoda / platnih naloga po računu u PDF formatu
 • Kreiranje šablona za olakšavanje ispunjavanja naloga
 • Plaćanje režija 
 • Pregled kursne liste
 • Prodaja/kupovina stranih valuta
 • Pregled i navigacija do najbliže filijale/bankomata
 • Brzi kanali komunikacije za kontakt sa Bankom
Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista