microthumbEtički kodeks

Etički kodeks


Kodeksom poslovnog ponašanja (u daljem tekstu: Etički kodeks) Lovćen banke AD Podgorica uređuju se temeljna načela i pravila profesionalnog ponašanja zaposlenih Banke u međusobnom odnosu prema ostalim zaposlenima, klijentima, poslovnim partnerima, građanima, radu i radnoj okolini, kao i pravila postupaka utvrđivanja povreda ovog Kodeksa od strane zaposlenih Banke, a na osnovu pritužbi podnesenih od strane klijenata, drugih zaposlenih, poslovnih partnera i ostalih građana.

Dokumenta

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista