Pravila korišćenja

Pristup Internet prezentaciji (www.lovćenbanka.me) i podacima sadržanim u njoj podložni su dolje navedenim uslovima.

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera.

Informacije koje Lovćen banka AD Podgorica, objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u trenutku njihovog objavljivanja, međutim, Lovćen banka ne garantuje za tačnost i pouzdanost bilo kojeg od podataka sadržanih na ovoj Internet prezentaciji nakon njihovog objavljivanja. Lovćen banka može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Lovćen banka kontinuirano provjerava i ažurira informacije na svojim Internet stranicama. Uprkos svoj brižljivosti i ažurnosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promijenili. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost ili garantovati za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija.

Iako su se preduzele razumne mjere opreza pri sačinjavanju informacija sadržanih na ovoj Internet prezentaciji, naglašavamo da iste nisu namijenjene i ne mogu predstavljati osnov za bilo koju transakciju u okviru Lovćen banke.

Lica koja su zainteresovana za bilo koji Lovćen banka proizvod ili uslugu, a koji su predstavljeni na ovoj internet prezentaciji, treba da kontaktiraju Lovćen banku kako bi pribavili informacije o svim uslovima i naknadama za pružanje određene usluge ili korišćenje određenih Lovćen banka proizvoda .

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju Lovćen banke na sopstvenu odgovornost. Lovćen banka nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe Internet prezentacije Lovćen banke ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. Lovćen banka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili njene eventualne nedostupnosti.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Linkovi sadržani na ovoj Internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica Lovćen banka internet prezentacije. Povezane lokacije nisu pod kontrolom Lovćen banke i banka nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmjene ili ažuriranja takvih Internet stranica. Lovćen banka Vam omogućava ove veze/linkove kao pogodnost. Uključenje bilo kojeg linka/veze ne podrazumijeva podržavanje takve lokacije od strane Lovćen banke.


Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista