Link Centralne banke vezano za naknade za usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača

Centralna banka Crne Gore na svojoj internet stranici objavila Informativne dokumente o naknadama na tržištu Crne Gore.
Datum objave: 3. oktobar 2023

Obavještavamo Vas da je Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), u skladu sa članom 14 Zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računa za plaćanje sa osnovnim uslugama dana 09.01.2022. godine na svojoj internet stranici objavila Informativne dokumente o naknadama na tržištu Crne Gore i Pregled uporedivih podataka o naknadama za usluge povezane sa računom za plaćanje koje banke naplaćuju potrošačima najmanje za usluge navedene u listi najreprezentativnijih usluga.

Link Centralne banke vezano za naknade za usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača:

https://www.cbcg.me/me/kljucne-funkcije/platni-promet/naknade-za-usluge-povezane-sa-racunom-za-placanje-potrosaca

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista