Obavještenje o izmjeni u načinu funkcionisanja elektronskog bankarstva

Datum objave: 9. april 2024

Poštovani klijenti,

U skladu sa novim Zakonom o platnom prometu koji je usklađen sa PSD2 direktivom EU (Payment Services Directive 2), Lovćen banka AD realizovala je niz aktivnosti kako bi klijentima omogućila korišćenje platnih usluga u Crnoj Gori u skladu sa najvišim evropskim standardima i sigurnosnim uslovima.

Puna primjena odredbi Zakona koje se odnose na sigurnosne standarde, počela je 8. aprila 2024. godine i promijenjen je način verifikacije transakcija izvršenih putem ebank/mbank aplikacije.

Molimo da obratite pažnju na dokument koji je u nastavku, kako bi Vaše elektronsko i mobilno bankarstvo funkcionisalo nesmetano.

Dokumenta

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista