Snižene kamatne stope na penzionerske kredite

Datum objave: 28. mart 2024

Poštovani klijenti,

Cijeneći inicijativu koju je CBCG pokrenula u smjeru snižavanja kamatnih stopa na kredite koji se nude fizičkim licima, Lovćen banka AD sprovela je ozbiljnu analizu i izvršila korekciju cjenovne politike za sljedeće proizvode:

  • Fer kredit za penzionere,
  • Gotovinski kredit za penzionere uz polisu osiguranja života

čiji će se korigovani uslovi primjenjivati od 1. aprila 2024. godine do kraja 2024. godine.

U nastavku dajemo pregled dosadašnjih, kao i nižih kamatnih uslova koji će važiti od 1. aprila 2024. godine, za dva gotovinska kredita za penzionere.

Fer kredit za penzionere – uporedni pregled

Dosadašnja cjenovna politika kreditnog proizvoda

Fer kredit za penzionere

Rok otplate

Iznos kredita

NKS

Naknada za obradu

do 96 mjeseci

do EUR 12.000

Od 9.95% (fiksna)

do 240 EUR

Ostale olakšice: Besplatna polisa osiguranja; bez zdravstvenog kartona; bez žiranata.

Reprezentativni primjer obračuna:

Za iznos kredita: EUR 7.000 / Rok otplate: 72 mjeseca / NKS: 9.95% / Naknada za obradu: 70 EUR / Anuitet: EUR 129,50 / EKS: 10,73% / Ukupan dug: EUR 9.399,00 / Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, troškove mjenice (2EUR) i troškove upita u Kreditni registar CBCG (RKB) (3EUR). Polisu osiguranja života plaća Banka i zbog toga je nema u obračunu EKS.


Korigovana cjenovna politika kreditnog proizvoda koja važi od 1. aprila do 31. decembra 2024.

Fer kredit za penzionere

Rok otplate

Iznos kredita

NKS

Naknada za obradu

do 96 mjeseci

do EUR 12.000

od 9.45% (fiksna)

do 240 EUR

Ostale olakšice: Besplatna polisa osiguranja; bez zdravstvenog kartona; bez žiranata.

Reprezentativni primjer obračuna:

Iznos kredita: EUR 7.000 / Rok otplate: 72 mjeseca / NKS: 9.45% / Naknada za obradu: 70 EUR / Anuitet: EUR 127,74 / EKS: 10,18% / Ukupan dug: EUR 9.272,28 / Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, troškove mjenice (2EUR) i troškove upita u Kreditni registar CBCG (RKB) (3EUR). Polisu osiguranja života plaća Banka i zbog toga je nema u obračunu EKS.


Gotovinski kredit za penzionere uz polisu osiguranja života

Dosadašnja cjenovna politika kreditnog proizvoda

Gotovinski kredit za penzionere uz polisu osiguranja života

Rok otplate

Iznos kredita

NKS

Naknada za obradu

do 96 mjeseci

do EUR 25.000

Od 8.45% (fiksna)

do 500 EUR

Ostale olakšice: -

Reprezentativni primjer obračuna:

Iznos kredita: EUR 14.000 / Rok otplate: 72 mjeseca / NKS: 8.45% / Naknada za obradu: 140 EUR / Anuitet: EUR 248,54 / EKS: 9,09% / Ukupan dug: EUR 18.039,88 / Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, troškove mjenice (2EUR) i troškove upita u Kreditni registar CBCG (RKB) (3EUR). U navedeni obračun EKS nije obračunat trošak polise osiguranja života, jer trošak polise osiguranja života se ne može unaprijed predvidjeti.


Korigovana cjenovna politika kreditnog proizvoda koja važi od 1. aprila do 31. decembra 2024.

Gotovinski kredit za penzionere uz polisu osiguranja života

Rok otplate

Iznos kredita

NKS

Naknada za obradu

do 96 mjeseci

do EUR 25.000

od 7.45% (fiksna)

do 500 EUR

Ostale olakšice: -

Reprezentativni primjer obračuna:

Iznos kredita: EUR 14.000 / Rok otplate: 72 mjeseca / NKS: 7.45% / Naknada za obradu: 140 EUR / Anuitet: EUR 241,71 / EKS: 8,02% / Ukupan dug: EUR 17.548,12/ Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, troškove mjenice (2EUR) i troškove upita u Kreditni registar CBCG (RKB) (3EUR). U navedeni obračun EKS nije obračunat trošak polise osiguranja života jer trošak polise osiguranja života se ne može unaprijed predvidjeti.

S obzirom na to da u ovoj godini Lovćen banka obilježava važan jubilej - deset godina uspješnog poslovanja, možemo saopštiti da će cijela godina biti obilježena brojnim povoljnostima za klijente banke kao i one koji će to uskoro postati.

U tom smislu, banka je već ponudila besplatan paket i karticu za mlade Yolo, uz poklon uplatu od 25€ kako bi na što jednostavniji i ljepši način, mladima omogućila ulaznicu u svijet finansijskih usluga.

Od 1. aprila 2024. godine, banka će promovisati povoljnosti i na strani depozita sa posebno atraktivnim uslovima, o čemu će javnost biti na vrijeme obaviještena.

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista