Stupanje na snagu Zakona o međubankarskim naknadama ...

Poštovani,

Zbog stupanja na snagu Zakona o međubankarskim naknadama i posebim pravilima poslovanja kod platnih transakcija (''Službeni list Crne Gore'' br. 145/21 od 31.12.2021.) koji će se primjenjivati od 09.01.2024. godine, Banke koje imaju prihvatnu mrežu kartica, su u obavezi da u ugovornoj dokumentaciji, pored trgovačke naknade, prikažu strukturu i iznos troškova koje Banke imaju za procesuiranje kartičnih transakcija.

Shodno tome, obavještavamo Vas da je potrebno da potpišemo novi Aneks Ugovora o prihvatu platnih kartica (POS usluga) najkasnije do 09.01.2024. godine.

Troškovi, prikazani u priloženom dokumentu, su informativnog karaktera i ne predstavljaju dodatni trošak klijenta, već u potpunosti padaju na teret Banke.

U slučaju da se ova zakonska obaveza ne ispuni, bićemo prinuđeni na deaktiviranje servisa za prihvat platnih kartica.

Vaša Lovćen banka

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista