microthumbEnergetski efikasan dom 2023

Energetski efikasan dom 2023


Lovćen banka i ove godine, učestvuje u programu „Energetski efikasan dom“, koji sprovodi Ministarstvo kapitalnih investicija u saradnji sa partnerskim firmama i bankama, a čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2, kao i razvoj tržišta efikasnih sistema za grijanje i hlađenje u Crnoj Gori.

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, Ministarstvo kapitalnih investicija je obezbijedilo 150.000 eura za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za:

  • kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket);
  • kupovinu i ugradnju visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta,
  • kupovinu i ugradnju split i multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta,
  • ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta,
  • ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije.

U okviru Programa, građani će biti u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 €, sa periodom otplate do šest (6) godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima, dok će Ministarstvo kapitalnih investicija subvencionisati troškove kamate i obrade kredita za cjelokupan period otplate kredita.

Ministarstvo kapitalnih investicija sprovodi ovaj Program u saradnji sa partnerskim firmama (kvalifikovanim izvođačima radova): Energos (Pljevlja), Ening (Nikšić), Home Systems (Podgorica), Mikromont (Bijelo Polje), Plam Inženjering (Tuzi), Roaming Montenegro (Nikšić) i Terming (Danilovgrad).

Programom je predviđeno da podnosilac zahjeva stupa u kontakt sa kvalifikovanim izvođačem radova kako bi dobio detaljnije informacije o ponudi u okviru programa „Energetski efikasan dom“. Po dobijanju ponude za izvođenje radova, građanin se obraća Ministarstvu kapitalnih investicija, sa zahtjevom za dobijanje potvrde da je kvalifikovan da učestvuje u Programu “Energetski efikasan dom”, uz propratnu dokumentaciju kojom se dokazuje da je objekat na kojem će se izvoditi radovi legalan, odnosno da je u procesu legalizacije. Zahtjevi za učešće u programu “Energetski efikasan dom” mogu se dostavljati u periodu od 06.07.2023. godine, do 04.08.2023. godine, do 14 sati.

Zahtjev i propratna dokumentacija mogu se dostaviti putem mejla na: info@ee-me.org, lično na arhivu Ministarstva kapitalnih investicija (Rimski trg 46, 81000 Podgorica) ili putem pošte.

Ukoliko je zahtjev odobren, Ministarstvo kapitalnih investicija izdaje uvjerenje da je građanin kvalifikovan za učešće u Programu, nakon čega se podnosilac zahtjeva obraća banci i aplicira za kredit.

Procedure za implementaciju programa „Energetski efikasan dom“,kontakti partnerskih firmi i Lovćen banke, jedinične cijene materijala, opreme i usluga ponuđenih u okviru Programa, obrazac zahtjeva za dobijanje uvjerenja za učešće u Programu mogu se preuzeti na sajtu:www.energetska-efikasnost.me.

Sve informacije u vezi navedenog programa možete dobiti putem mailainfo@ee-me.orgili putem tel. 020 482 220. Informacije o dinamici sprovođenja Programa biće redovno objavljivane na sajtu:www.energetska-efikasnost.me.

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista