Filijala BAR

Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar

Telefon: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994

E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala BUDVA

Ul. Mediteranska bb, (zgrada Hotela Wow)

85310 Budva

Telefon: + 382 33 473 994, + 382 33 473 992

E-mail : filijala.budva@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Šalter BUDVA 1

Autobuska stanica Mercur - 85310 Budva

Telefon: + 382 20 684 058

E-mail : salter.budva1@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
Zatvoreno

Filijala CETINJE

Ulica Njegoševa 36. - 81250 Cetinje

Telefon: +382 41 682 450, +382 41 682 451

E-mail : filijala.cetinje@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
Zatvoreno

Filijala HERCEG NOVI

Ulica Save Kovačevića broj 4 - 85340 Herceg Novi

Telefon: + 382 31 580 966, + 382 31 580 967

E-mail : filijala.hercegnovi@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala KOTOR

Tabačina 10 - 85330 Kotor

Telefon: + 382 32 326 004

Fax: + 382 32 326 004

E-mail : filijala.kotor@lovcenbanka.meRadno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala MOJKOVAC

Ulica Mališe Damjanovića br. 2D -  84205 Mojkovac
Telefon: +382 67 994 133;  +382 20 684 041 šalter
E-mail : filijala.mojkovac@lovcenbanka.meRadno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
Zatvoreno

Filijala NIKŠIĆ

Trg Save Kovačevića br.4 - 81400 Nikšić
Telefon: +382 40 280 835 (šalter), +382 40 280 834
E-mail : filijala.niksic@lovcenbanka.me
 

Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala CENTAR

Trg Argentina br.1 - 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 68 3333

Fax: +382 20 68 4444

E-mail : filijala.centar@lovcenbanka.meRadno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala PREKO MORAČE

Bulevar Džordža Vašingtona 56 - 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410

Fax: +382 20 205 406

E-mail : filijala.prekomorace@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 19:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala STARI AERODROM

Ulica Admirala Zmajevića b.b. ( Stari aerodrom )

81000 Podgorica

Phone: +382 20 684 051, +382 20 684 052

E-mail: filijala.stariaerodrom@lovcenbanka.me


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Šalter Petnjica

Crnogorsko-turskog prijateljstva bb - 84312 Petnjica
Telefon : +382 20 684 046
E-mail : salter.petnjica@lovcenbanka.me
 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
Zatvoreno

Filijala TIVAT

Ulici Luke Tomanovića br.8 – 85320 Tivat

Telefon : +382 32 781 992

Fax: +382 32 781 995

E-mail : filijala.tivat@lovcenbanka.me 

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

 

Filijala ULCINJ

Ulica Majke Tereze b.b. - 85360 Ulcinj
Telefon: + 382 30 684 440, +382 30 684 441
E-mail : filijala.ulcinj@lovcenbanka.me
 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala ROŽAJE

Ulica Maršala Tita br.1 – 84310 Rožaje

Telefon : +382 51 278 655, +382 51 278 656

E-mail : filijala.rozaje@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar

Ul. Mediteranska bb, (zgrada Hotela Wow) -  85310 Budva

 

Autobuska stanica Mercur - 85310 Budva

Ulica Njegoševa 36. - 81250 Cetinje

Ulica Save Kovačevića broj 4 - 85340 Herceg Novi

Tabačina 10 - 85330 Kotor

Ulica Mališe Damjanovića bb -  84205 Mojkovac

Trg Save Kovačevića br.4 - 81400 Nikšić

Crnogorsko-turskog prijateljstva bb - 84312 Petnjica


Bulevar Džordža Vašingtona 56/I - 81000 Podgorica

 

Tržni centar "Delta City" , Cetinjski put - 81000 Podgorica

 

Trg Argentina br.1 - 81000 Podgorica

 

Ulica Sima Barovića bb, Blok6 ( IDEA market ) - 81000 Podgorica


Ulica Admirala Zmajevića b.b. ( Stari aerodrom ) - 81000 Podgorica


Ulici slobode – 81000 Podgorica


Ulica 4. Jul ( NAŠ DISKONT) - 81000 Podgorica

Ulica Maršala Tita br.1 – 84310 Rožaje 

Ulici Luke Tomanovića br.8 – 85320 Tivat


Ulica Majke Tereze b.b. - 85360 Ulcinj
Bulevar Teuta (Kallaba petrol)
Ulica 26. Novembra b.b. (market Sars)
KURSNA LISTA28.09.2023
ValutaJedinicaKupovni za efektivuKupovni za devizeSrednjiProdajni za devizeProdajni za efektivu
USD11.1242451.11005551.091501.07294451.058755
GBP10.90119850.889824150.874950.860075850.8487015
CHF11.0174341.00459260.987800.97100740.958166

Sajt Lovćen banke koristi “kolačiće”. Ovim alatima poboljšavamo funkcionalnost sajta, obezbjeđujemo Vam najbolje moguće korisničko iskustvo i pružamo Vam informacije o proizvodima kreiranim za Vas u marketinške svrhe.

Ukoliko nastavite da pretražujete naš sajt, slažete se sa našom upotrebom “kolačića”.

 • Savjeti za upotrebu kartica

 • Savjeti za upotrebu kartica

Savjeti za upotrebu kartica

Poštovani korisnici platnih kartica Lovćen banke,

 

Vjerovatno ste se već uvjerili da plaćanja platnim karticama predstavljaju svojevrstan komfor.

 

U svijetu modernih tehnologija pored mnogobrojnih prednosti koje nam one pružaju svakodnevno se srijećemo i sa sve učestalijim prijetnjama po sigurnost  kartica i novca.

 

Da bismo vam omogućili da bez bojazni i sa uživanjem koristite vaše platne kartice, Lovćen banka je za sve korisnike obezbjedila SMS servis.

Svaka vaša transakcija gotovo istovremeno će biti propraćena porukom o iznosu potrošenih sredstava i raspoloživom stanju na računu nakon izvršene trgovine. Ovaj servis doprinosi sigurnosti vašeg novca i omogućiće vam da na vrijeme uočite eventualni pokušaj neovlašćenog korišćenja vaše kartice.

 

Ako dobijete poruku o transakciji koju nijeste odobrili, potrebno je da nas odmah kontaktirate putem broja telefona: +382 20 205 410kako bismo spriječili dalju štetu.

 

Lovćen banka je za vas pripremila i nekoliko korisnih savjeta za bezbjedno korišćenje vaših platnih kartica na bankomatima i prodajnim mjestima.

Aktivacija kartice

 • Da bi kartica bila aktivna potrebno je da prva transakcija sa karticom bude „kontaktna“ (unijeti pin na bankomatu ili POS terminalu).

Bezbjedno korišćenje kartice​

Korisnik kartice je dužan da bezbjedno koristi karticu, vodeći računa o sledećem:

 

 • Da nevažeću, karticu treba uništiti presijecanjem na nekoliko djelova;
 • Da karticu ne pozajmljuje i da je čuva na način na koji postupa sa gotovim novcem;
 • Da prilikom potpisivanja računa, provjeri iznos transakcije i da li je Korisniku kartice vraćena njegova kartica;
 • Da ne dozvoli plaćanje karticom na prodajnom mestu bez svog prisustva i nadzora;
 • Da se lični identifikacioni broj (PIN) upamti, ili da čuva odvojeno od kartice na način koji će obezbijediti da kartica ne bude neovlašćeno upotrijebljena od drugih lica;
 • Korisnik kartice svoj PIN ne smije saopštavati drugim licima;
 • Da Korisnik kartice sarađuje sa trgovcem i/ili autorizacionim centrom ukoliko zatraže da se Korisnik kartice identifikuje i potvrdi da je koristio karticu;
 • Da transakcija karticom kada Korisnik kartice nije lično prisutan (Internet, kataloška prodaja i sl.) znatno uvećava rizik od zloupotrebe;
 • Da se u slučaju 3 (tri) pogrešna unosa PIN-a kartica automatski blokira u kom slučaju je potrebno da Korisnik kartice  kontaktira Banku radi deblokade kartice.

Plaćanje roba i/ili usluga

 • Korisnik je dužan da kod zaključenja transakcije, na zahtjev primaoca kartice pokaže na uvid identifikacionu ispravu;
 • Korisnik prilikom plaćanja roba i/ili usluga unosi pin kartice na POS terminalu. Broj neuspješnih pokušaja unošenja PIN-a ograničen je na tri, a nakon toga kartica se automatski blokira. Unosom PIN-a korisnik autorizije/potvrđuje  validnost transakcije;
 • Korisnik je dužan da nakon zaključenja transakcije, zadrži slip-račun sa POS terminala i/ili bankomata (radi eventualnih reklamacija) i provjeri podatak iznosa transakcije na istom;
 • Korisnik ne smije da zaključuje bezgotovinske transakcije sa trgovcem u cilju pribavljanja gotovine.

Podizanje gotovine

 • Sa karticom gotovina se podiže u nacionalnoj valuti zemlje gdje se zaključuje transakcija;
 • Prilikom podizanja gotovine na bankomatu ili šalterskom POS terminalu, korisnik se identifikuje unosom PIN-a. Broj neuspješnih pokušaja unošenja PIN-a ogranicen je na tri. 
 • Banka može ograničiti dnevni, odnosno mjesečni  limit do kojeg Korisnik može podizati gotovinu;
 • Kada koristite bankomat potrudite se da zaštitite vašim tijelom ekran dok birate opcije sa ekrana, a prilikom unošenja PIN-a zaštitite rukom tastaturu na bankomatu;
 • Prilikom korišćenja bankomata neophodno je da obratite pažnju na okolinu i ljude oko sebe.Ukoliko se neko pored vas ponaša sumnjivo ili nedolično, gura vas ili posmatra transakciju preko vašeg ramena ili slično, najbolje je da odustanete od transakcije. Ne prihvatajte pomoć ni od koga. Ukoliko niste sigurni kako se koristi bankomat, obratite se osoblju Banke i mi ćemo vam obezbijediti sve neophodne informacije i uputstva.
 • Ukoliko uočite bilo što sumnjivo na bankomatu (npr. dodatno instaliranu opremu), odustanite od transakcije i odmah o tome obavijestite najbližu poslovnicu Banke ili nas pozovite na broj +382 20 205 410.
 • Ukoliko vam bankomat ne vrati karticu, odmah o tome obavijestite najbližu poslovnicu Banke ili nas pozovite na broj +382 20 205 410.

Krađa ili gubitak kartice

 • Nestanak ili gubitak kartice prijavite odmah najbližoj poslovnici Lovćen banke ili pozivom na broj + 382 20 205 410.

Savjeti za upotrebu kartica