microthumbRevolving kredit

Revolving kredit

Skrojite sami svoj plan otplate

O kreditu

Namjena revolving kredita je nabavka sredstava za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti.

Nakon odobrenja kredita, odobreni iznos preduzeće može koristiti u bilo kom trenutku, tako što mu se kompletna suma stavlja na raspolaganje, a preduzeće povlači pojedinačne kratkoročne tranše po potrebi.

Svako povlačenje tranši smanjuje iznos dostupnih sredstava.

Karakteristike

Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti

  • Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
  • Rok otplate: do 12 mjeseci
  • Otplata: u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta

Sredstva obezbjeđenja

  • Lična mjenica
  • Mjenica preduzeća
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa
  • i drugo u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja


Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažite sastanak putem kontakt centra na telefon 19 993 ili e-maila: krediti.pl@lovcenbanka.me

Dokumenta

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista