microthumbUsluga zakupa sefova

Usluga zakupa sefova

Za Vaš miran san

Klijentima Banke, nudimo usluge zakupa sefova u našoj filijali: Podgorica, Trg Argentina br. 1.

Na raspolaganju su klasični sefovi (u tri veličine) u kojima možete čuvati vaše dragocjenosti, dokumenta i sl.

Pored izuzetne sigurnosti, klijentima garantujemo maksimalnu zaštitu i diskreciju.

Procedura zakupa sefa je veoma jednostavna – dovoljno je da se obratite Banci sa zahtjevom za zakup sefa, navodeći željenu veličinu sefa i rok zakupa.

Od dokumenata vam je potreban važeći identifikacioni dokument.

Kao korisnik sefa, sa Bankom zaključujete poseban ugovor, sa detaljnim uslovima korišćenja sefa, na određeni rok koji može biti 6 ili 12 mjeseci.

  • Sefom možete rukovati lično ili preko lica, koje ste ovlastili.
  • Sef možete uzeti u zakup kao domaće, strano, fizičko i pravno lice.
  • Sefu možete pristupiti svakog radnog dana od 8 do16 časova.
  • Najduže dozvoljeno vrijeme boravka korisnika sefa je 20 minuta tokom jednog dolaska.

U sefovima se ne smiju čuvati predmeti koji mogu ugroziti sigurnost ostalih sefova i prostorija Banke, kao i njenih zaposlenih (predmeti koji su zapaljivi, eksplozivni, podložni kvarenju,raspadanju i slično).

Više informacija o zakupu sefa možete dobiti putem e-maila: sefovi@lovcenbanka.me ili putem telefona: +382 20 205 410.

Dokumenta

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista