Rentna štednja

Uvećajte svoje mjesečne prihode!

Ovaj oblik štednje je namijenjen klijentima koji žele da uvećaju svoje mjesečne prihode.

Kamata se isplaćuje na mjesečnom nivou na račun klijenta, a glavnica po isteku perioda oročenja.

Visina kamate zavisi od perioda na koji je novac oročen.

Kamatna stopa

Uštedite novac i ostvarite dodatni prihod.
do 2,30 %
Do 150.000 EUR
Na upit
Za iznose preko 150.000 EUR
*Napomena: Kao polazna osnova uzimaju se kataloške kamatne stope uz mogućnost njihovog korigovanja shodno definiranom diskrecionom pravu

Kalkulator štednje

Izračunajte iznos prihoda po osnovu kamate na štednju
EUR
od 0 EUR do 1.000.000 EUR
mjeseci
1mjeseci36mjeseci
Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista